Arbeidsavtale - 4 ting du MÅ huske når du ansetter

by 
Benedicte Westbye

Et nytt år kan bringe med seg mange nye muligheter. Kanskje skal din bedrift ekspandere i 2021 og dere trenger å ansette flere medarbeidere? Da behøver dere en arbeidsavtale, og det er visse krav til hvordan den skal være utformet for at den skal være gyldig. 


En arbeidsavtale skal alltid være skriftlig. Dette gjelder uansett hvor kort eller midlertidig arbeidets varighet er, og det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at avtalen er på plass.


Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

En arbeidsavtale må inneholde opplysninger som er vesentlige for arbeidsforholdet. Dette betyr alt fra navn og kontaktinformasjon på arbeidstaker og arbeidsgiver (informasjon som identifiserer partene) til lønn, arbeidssted og oppsigelsesfrister. 

I tillegg må arbeidsavtalen inneholde:

  • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger.
  • Andre ytelser som ikke utgjør del av lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger.
  • Hvis det er avtalt fleksibel arbeidstid, må dette stå i arbeidsavtalen.
  • En beskrivelse av arbeidet og/ eller stillingstittel.


En mal for en standard arbeidsavtale som oppfyller alle lovens krav, kan du på Lexolve. Denne arbeidsavtalen er utviklet av advokater og vil gi deg det du trenger for å ansette. 


Midlertidig ansettelse

Som utgangspunkt skal alle ansettelser være faste ansettelser, men det finnes selvsagt situasjoner der en midlertidig ansettelse kan passe bedre. Eksempler på midlertidig ansettelse er for eksempel ekstrahjelp, tilkallingsvikar og sesongarbeider. 

Dersom ansettelsen er midlertidig må arbeidsavtalen inneholde både tidsperioden for ansettelsen samt grunnlaget for arbeidsforholdet. 

På Lexolve  har vi mal både for fast ansettelse og midlertidig ansettelse  - disse malene er utarbeidet av advokater og vil oppfylle alle krav etter loven dersom du har behov for å ansette noen på midlertidig basis.

Continue reading

Lexolve utvider produktteamet!

Lexolve på Nordic Legal Tech Day