Starte og drive selskap

Å starte og registrere et aksjeselskap trenger ikke være så vanskelig.
Se alle

Før du starter

Det du bør tenke på før du starter:
Sjekk om navnet du ønsker å bruke er ledig og fritt kan brukes. Avgjør om du skal ha ulike aksjeklasser, størrelse på aksjekapital og om det skal innbetales overkurs, om det skal inngås aksjonæravtale og hva som bør reguleres i vedtektene. Du må minimum ha kr. 30 000 for å stifte et aksjeselskap.

Er navnet du ønsker å bruke ledig, og kan det fritt brukes?
Er navnet du ønsker å bruke ledig og fritt kan brukes? Du kan sjekke domenenavn, foretaksnavn og varemerke - i ett søk på Navnsøk her: https://navnesok.no/ Du kan alltids skifte foretaksnavn senere, men hver obs på at det koster kr. 1440 hver gang! NB! Selv om navnet er ledig - så betyr det ikke alltid at det fritt kan brukes. Her er noen ressurser som kan hjelpe deg:

Guide: Sikre rett til navnet mitt? 

Bør du inngå aksjonæravtale?
Om du opprettet selskap sammen noen, kan det være lurt å vurdere om dere skal inngå en aksjonæravtale.

Les mer om Aksjonæravtaler

Skal du ha én eller flere aksjeklasser?
Som et utgangspunkt gir alle aksjer lik rett i selskapet. I vedtektene kan det bestemmes at det skal være aksjer av ulike slag (ulike aksjeklasser, ofte kalt a-aksjer, b-aksjer osv.). Vedtektene skal i så fall angi hva som skiller aksjeklassene, og aksjenes samlede pålydende innen hver klasse. Det er mest vanlig med én aksjeklasse, men dersom man ønsker å knytte stemmerett, utbytterett eller begrensninger til aksjene kan en måte å gjøre dette på være å etablere ulike aksjeklasser. I våre maler for å stifte selskap hjelper vi deg med å velge hvordan du skal sette dette opp.

Les mer om Aksjonæravtaler

Hvilken størrelse bør aksjekapitalen være?
Aksjekapital er det beløp som stifterne av et aksjeselskap betaler inn til selskapet når det stiftes. Den må minimum være 30 000 kr, og dette er det mest vanlige. Det kan være fornuftig å øke denne for økt kredittverdighet og soliditet, og det kan både gjøres både ved stiftelse eller senere. Du kan i tillegg sette inn mer penger i selskapet, som ikke er aksjekapital. Dette kalles "overkurs" og tilsvarer summen det betales mer for aksjen enn aksjens pålydende. Overkurs regnes med i selskapets frie egenkapital. Om du skal starte et holdingsselskap som deretter skal starte et driftsselskap - så burde du minst innbetale kr. 35 570 - da dekker du både registreringsgebyret for holdingselskapet og aksjekapitalen for det nye driftsselskapet.

Starte AS - driftsselskap og holdingselskap

Bruker du Lexolve sine maler guider vi deg steg for steg til hva du bør svare på disse spørsmålene når du stifter selskapet.

Stiftelsespapirer

Formell stiftelse av selskapet. For å opprette et aksjeselskap må det formelt stiftes. Du kan stifte selskapet direkte i Altinn eller bruke en av Lexolve sine maler.

Når du skal fylle ut stiftelsespapirene bør du ha klart for deg hvilken størrelse på aksjekapitalen du bør ha, forskjell på overkurs/pålydende, formål, og hva som bør reguleres i vedtektene vs. aksjonæravtale. Du kan enkelt fylle ut stiftelsesdokumentene ved å bruke Altinns tjeneste om du kan alt dette allerede, hvis ikke kan du bruke en av våre maler som guider deg gjennom alle spørsmålene du bør ta stilling til.

Starte AS - Aksjeselskap
Les mer om Aksjonæravtaler
Artikkel: Hva er et holding selskap vs. vanlig aksjeselskap?

Bedriftskonto

Opprettelse bedriftskonto og innbetaling aksjekapital. Når du har stiftet selskapet må du opprette bedriftskonto, innbetale aksjekapital og få bekreftelse fra bank/regnskapsfører at aksjekapitalen er innbetalt.

De aller fleste banker tilbyr nå en enkel og grei måte å opprette bedriftskonto for nyopprettede selskaper på. Alt du trenger er de signerte stiftelsesdokumentene du lagde i steg 2, som du laster opp der banken ber om det. Når kontoen er opprettet overfører du aksjekapitalen dit, og ber om at banken bekrefter innbetaling av aksjekapital for deg. Da får du et signert dokument og instruks om hvordan du skal be banken bekrefte dette i Altinn.

Registrering

Formell registrering av selskapet. Registrer selskapet i Brønnøysundsregisteret. Har du stiftet selskap via Altinn vil du allerede mottatt link til registrering, ellers bruker du denne linken og laster opp dokumentene fra steg 2 og 3 som vedlegg, og signerer meldingen.

Utstyrt med i) stiftelsesdokumenter og ii) bekreftelse av innbetaling av aksjekapital, så er veien kort til registrering i Brønnøysundsregistrene. Du registrere selskapet i Brønnøysundsregistrene senest tre måneder etter at foretaket er stiftet. Selskapet kan normalt ikke påta seg forpliktelser før det er registrert. Etter registrering mottar du en faktura fra Brønnøysundsregistrene for nygregistrering (p.t. kr. 5570), som du kan betale med aksjekapitalen du har satt inn i steg 3.

Etter registrering

Gratulerer! Om du har fulgt alle stegene har du nå et registrert aksjeselskap og fått tildelt organisasjonsnummer. Du bør nå vurdere om du skal inngå aksjonæravtale, om du trenger hjelp til å føre aksjeeierbok, utgi aksjeeierbevis - og kanskje trenger du hjelp til å avholde din første generalforsamling?

Å starte et selskap er bare begynnelsen. Dersom du har startet et driftsselskap - vil du nå møte mange små og store juridiske utfordringer på veien fremover. Vi er her for å hjelpe deg med de fleste av dem! Sjekk ut flere kategorier av hva vi kan hjelpe deg med under.

Les mer om Aksjonæravtaler
Aksjeeierbok
Aksjeeierbevis/Aksjebevis
Innkalling til generalforsamling
Generalforsamling - protokoll

Flere kategorier