Aksjeprogram - Hva bør du tenke på når du skal etablere aksjeprogram i virksomheten din | Lexolve

Aksjeprogram

Et aksjeprogram innebærer at den ansatte får en rett til å kjøpe aksjer i selskapet som gir den ansatte anledning til å ta del i selskapets verdistigning og eventuelle løpende utbytteutdelinger. Men hvordan skal et aksjeprogram settes opp? Det får du svar på her.