Aksjeprogram - Hva bør du tenke på når du skal etablere aksjeprogram i virksomheten din | Lexolve
Se mer

Aksjeprogram

Et aksjeprogram innebærer at den ansatte får en rett til å kjøpe aksjer i selskapet som gir den ansatte anledning til å ta del i selskapets verdistigning og eventuelle løpende utbytteutdelinger. Men hvordan skal et aksjeprogram settes opp? Det får du svar på her.

Aksjeprogram icon

Guide til insentivprogram for de ansatte: Hva passer for ditt selskap?

Om du bør velge aksjeprogram, opsjoner eller bonus som motivasjon for de ansatte, kommer an på hva som er viktig for deg, hvilken fase selskapet ditt er i, og hvilken likviditet dere har.

Les mer om hvilket insentivprogram passer for ditt selskap

Bør du velge opsjons- eller aksjeprogram?

Vi vet det kan være en hodepine å orientere seg rundt skattekonsekvenser, finansiering og likviditet når du skal sette opp insentivordninger for ansatte. Derfor har vi laget en guide med oversikt over det viktigste.

Ta meg til oversikten

Slik setter du opp et aksjeprogram

Å designe et aksjeprogram i selskapet ditt er ikke helt rett frem - selv ikke for jurister. Det gjelder ulike regler på flere rettsområder, men særlig innen skatt og selskapsrett. I tillegg er det ikke alltid helt avklart hva som faktisk gjelder, og reglene er også i stadig endring. Vi har laget en oversikt over hva du bør tenke på når du skal sette opp et aksjeprogram.

Sett opp aksjeprogram

Background Image
Superdame ikon
Trenger du hjelp til å sette opp aksjeprogram?

Les mer om hva vi kan tilby!