Hold deg oppdatert på alle endringer

Nye regler for arbeidsavtaler

I 2024 kommer det regler som gjør at alle må oppdatere arbeidsavtalen de bruker. Bruker du Lexolve kan du være sikker på at du lager arbeidsavtaler etter gjeldende regler.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.

Hold deg oppdatert på endringene i arbeidsmiljøloven.

Nye regler for arbeidsavtalen fra 2024

I Norge er du som arbeidsgiver pålagt å ha en gyldig arbeidsavtale med dine ansatte. Det betyr at du alltid må ha en oppdatert avtale som oppfyller lovens krav for å oppfylle dine plikter som arbeidsgiver.

Nå er det vedtatt en rekke nye lovendringer som gjør at alle vil måtte oppdatere arbeidsavtalen sin i løpet av 2024 for å ha en gyldig avtale. Les videre for å få en rask oversikt.

Forslaget er vedtatt i første behandling av Stortinget (det skal gjennom to runder), og trer mest sannsynlig i kraft i juni eller juli 2024. Fra datoen den trår i kraft MÅ alle nye arbeidsavtaler være oppdatert etter de nye reglene, og alle ansatte kan kreve å få avtalen sin oppdatert. Her er en oversikt over hva som kommer.

1. Det kommer utvidende krav til den skriftlige arbeidsavtalen

Den største endringen er at det bli krav til at mange flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen. Endringene innebærer for eksempel at du må ta inn opplysninger om prøvetid, opplæring, ordninger for overtid og arbeidstid, om arbeidsgiver dekker annet fravær, fremgangsmåte for oppsigelse, om godtgjørelse omfatter mer enn lønn, om kompetanseutvikling, svangerskapsytelser og mer til.

Arbeidsavtalen i Lexolve er alltid oppdatert etter gjeldende lovkrav. Allerede nå får du hjelp til å ta med en del av opplysningene som er foreslått, men ikke obligatoriske (enda).

Prøv Lexolves arbeidsavtale

I et digitalt avtalesystem som Lexolve kan vi også gjøre noe mer: Vi bruker AI til å identifisere og varsle om du har bestemmelser som ikke står seg når de nye lovendringene trer i kraft.

2. Det kommer strengere krav til når arbeidsavtalen må foreligge

Det er vedtatt strengere krav til hvor tidlig arbeidsavtalen skal foreligge. I dag har du 30 dager på deg som arbeidsgiver, mens når reglene trår i kraft så vil du ha 7 dager. Disse nye fristene kan begynne å gjelde allerede fra 1 januar 2024.

Bruker du Lexolve sin arbeidsavtale hjelper vi deg å ta disse valgene underveis i utfyllingen.

3. Det kommer regler om varighet og bruk av prøvetid

Det er vedtatt bestemmelser om at ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Det kommer også en ny bestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling.

4. Det kommer regler som gir arbeidstaker flere rettigheter

Det er vedtatt at arbeidstakere som jobber deltid eller er ansatt midlertidig skal få et skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis det ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

5. Det kommer regler om hva som skal legges til grunn om opplysningene i arbeidsavtalen mangler

Det er vedtatt at hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforholdet er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn. Om det ikke er opplyst om stillingsomfanget, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn. Da er det arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette.

Dette er i korte trekk det som er vedtatt.

Lexolve gjør det enkelt for arbeidsgiver å holde tritt med stadig nye regler. Bruker du Lexolve sin arbeidsavtale kan du være trygg på at den er oppdatert etter gjeldende regler.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev så varsler vi deg når det skjer endringer og hvilke frister du som arbeidsgiver må forholde deg til fremover.