Se mer

Hvilke rettigheter har arbeidsgiver?

Hvilke rettigheter har man egentlig som arbeidsgiver? Vi går gjennom de viktigste punktene.

Arbeidsgivers rettigheter
Augusta team

Augusta er en jusstudent fra Universitetet i Oslo som har blitt med i Lexolve som Digital Trainee.

Det er mange som lurer på hvilke rettigheter en arbeidsgiver egentlig har. For å kartlegge det er det nødvendig å forklare begrepet “arbeidsgivers styringsrett”. Vi er klare over at begrepet kan oppleves komplisert ved første øyekast, men ikke gi opp!  Vi i Lexolve skal gjøre det enkelt for deg å forstå.

Hva er arbeidsgivers styringsrett?

Du har kanskje lest at en arbeidsgiver har rett til å “organisere, lede kontrollere og fordele” arbeidet til de ansatte i bedriften? Hva innebærer egentlig det? Og hvor langt strekker denne retten seg? Det vil du få svar på her.

Retten til å “organisere, lede, kontrollere og fordele” arbeidet kalles “arbeidsgivers styringsrett”. Arbeidsgivers styringsrett er en “restkompetanse”. I dette ligger det at arbeidsgiver kan styre over forhold som ikke allerede er regulert enten gjennom avtaler eller lover og regler.

Akkurat hva arbeidsgiver kan gjøre og ikke gjøre må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det finnes likevel noen fellesnevnere som kan bidra til å løse en tvilssituasjon

  • Hva sier arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? Finnes det noen konkrete reguleringer om det arbeidsgiver ønsker å foreta seg?
  • Hvor stort er arbeidsgivers behov for endring?
  • Hvor inngripende vil konsekvensene være for arbeidstaker?
    • Jo mindre inngripende konsekvenser, jo større sannsynlighet for at arbeidsgiver kan endre forholdet. Dette gjelder særlig hvis arbeidsgiver har et stort behov for endring.
  • Hvor lenge har dere operert med den ordningen dere nå vil endre?
  • Hvordan kom endringen på plass i første omgang?

For arbeidsgiver er det viktig med gode kontraktsformuleringer for å unngå konflikt med arbeidstaker. I en arbeidsavtale er det for eksempel vanlig å regulere bonus i lønn slik:

“Bonus i henhold til virksomhetens til enhver tid gjeldende bonusordning”.

Ved å formulere seg på denne måten kan arbeidsgiver sikre seg en mulighet til å endre bonusordningen i selskapet, uten at det oppstår konflikt med arbeidstaker.

Styringsretten må ses opp mot arbeidstakernes medbestemmelsesrett. Vår erfaring er at den beste løsningen ved endringer ofte vil være at arbeidsgiver initierer et endringsforslag, eventuelt med noen ulike løsningsforslag, også kobles de ansatte på og tas med i fastsettelsen av selve løsningsforslaget. På denne måten får arbeidsgiver gjennom ønskede endringer, samtidig som de ansatte får være med å bestemme. Denne måten å gjennomføre endringer på øker sjansen for at endringen gjennomføres på en god måte og for at de ansatte tar medeierskap til endringen og således bidrar til å gjennomføre den. Økt medbestemmelsesrett vil også kunne bidra til å øke ansattes motivasjon.

Skulle du gjerne hatt litt hjelp?

Arbeidsforhold kan være utfordrende og tidkrevende å håndtere. Hadde vært greit med litt hjelp, da? Med en liten juridisk avdeling i ryggen hjelper vi deg med å ivareta dine rettigheter og generelt være en ryddig arbeidsgiver.

Du ansetter. Vi hjelper deg med det juridiske, og automatiserer prosessen.

o
Vil du ha en prat om hvordan vi kan hjelpe deg?
Da trenger du bare å svare på noen spørsmål for å avtale en uforpliktende prat med oss.
Kom i gang