Oppstart | Lexolve

Oppstart av selskap

Hva bør du tenke på i valg av selskapsform, hvordan stifter du et selskap og bør du ha en aksjonæravtale? Lexolve forklarer deg det gjerne.