Tips til deg som skal ansette i nedgangstider | Lexolve

6 tips til deg som skal ansatte i nedgangstider

Vi har samlet våre 6 beste tips du burde tenke på om du skal ansette i løpet av nedgangstidene

Juristene i Lexolve
Juristene i Lexolve

Jurister

Juristene i Lexolve heter Merete Nygaard, Heidi Daaland og Lynne Skajaa. Gründer Merete Nygaard har over 10 års erfaring som forretningsadvokat. Heidi Daaland har bred erfaring innen forretningsjuss, inkludert kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett og transaksjoner. Lynne Skajaa har over 30 års erfaring fra forretningsjuss, både internasjonalt og i Norge.

Sist oppdatert 03. april 2024

ansette nedgangstidansette nedgangstid

Innhold

  • 1. Møt opp til kamp med mål om å vinne den
  • 2. En spade er en spade.
  • 3. Sett tempo før start
  • 4. Alt kommuniserer
  • 5. Finn alternative løsninger
  • 6. Viktig å tenke på når du bruker konsulenter
  • Når livet gir deg sitroner - lag lemonade. Når livet gir deg epler - oppdag gravitasjonen

Utlyste stillinger økte med 50 % fra januar til mars i år. Samtidig tyder mye på at vi nå går mot en langvarig økonomisk krise. Med økende renter og råvarepriser kan høsten bli tøff for mange og det er sikkert mange som holder på stoppknappen på ansettelser. Vi står nå foran et paradoks; vi går mot krisetider, men for å overleve krisen trenger du arbeidskraft. Hva skal du tenke på for å lykkes med ansettelser, også i dårligere tider? Våre jurister hjelper deg!

1. Møt opp til kamp med mål om å vinne den

Du må planlegge for at en ansettelse alltid skal vare. Du må samtidigt være forberedt på et annet utfall. Du bør sørge for å ha kort oppsigelsestid, hvis verste mulig utfall, som er oppsigelse, skjer.

2. En spade er en spade.

Vær transparent med rikets tilstand helt fra rekrutteringen! Det er ikke vits å skjule at ting kanskje ikke går på skinner i selskapet. Gi den ansatte forutsetninger for å gjøre en god vurdering. Det lønner seg for alle i lengden.

3. Sett tempo før start

Tenk igjennom hvor mye lønn og andre goder, selskapet ditt har råd til. Det er uheldig å be om lønnskutt kort tid etter ansettelse. Du kan også prøve å tenke alternativt om kompensasjon. Hvilke muligheter til intern opplæring og utdannelse kan du gi den ansatte? Mulig aksjer eller opsjoner kan erstatte lavere lønn? Det kan også bidra til å gi økt motivasjon og eierskap i en tid hvor selskapet ditt trenger det.

4. Alt kommuniserer

Tenk over hvilket signal du sender til de andre ansatte i selskapet ved å ansette. Det er viktig at du er tydelig med hele organisasjonen om hva dere prioriterer i nedgangstid.

5. Finn alternative løsninger

Det finnes flere alternative løsninger på å få riktig kompetanse på plass. En kan være å ansette midlertidlig. Dette krever at man følger det regelverket som nå siden den 1. juli 2022 blir strammet inn. En annen mulighet er å bruke konsulenter.

6. Viktig å tenke på når du bruker konsulenter

Du må unngå store forskuddsbetalinger, betal alltid etter at leveransen er gjennomført slik at dere sikrer likviditet i selskapet løpende. Sørg også for tett oppfølging av konsulenten slik at dere får de leveranser som er avtalt og at dere unngår misforståelser. Det gjør det også lettere å forutse eventuelle utsettelser, utvidelser etc slik at dere kan ta stilling til dette så tidlig som mulig. Bruk kort oppsigelsesfrist.

Når livet gir deg sitroner - lag lemonade. Når livet gir deg epler - oppdag gravitasjonen

Historisk har kriser viset seg å ha stor betydelse for innovasjon. Francis Bacon brukte sine observasjoner av pesten i London, år 1603 til å skrive “the advancement of learning”, som sies være fundamentet for hvordan vi i dag gjennomfører strukturert observasjoner. Isaac Newton oppdaget gravitasjonen under isolasjon på den engelske landsbygden under en annen pest i London, rundt år 1665 (Ja, det sies riktig nok å ha blitt funnet epler i hagen på gården der han bodde).

Hva bruker du krisetider til? På hvilken måte kan du mobilisere kreftene dine til å la krisen lære deg noe nytt, som du umiddelbart kan bruke til din fordel?

I Lexolve har vi gjort forretningsjus enkelt, uansett om det er krise eller ei. Ta en uforpliktende prat med oss hvis du ønsker å vite mere!