Avtaler med ansatte og konsulenter

Den juridiske hjelpen du trenger for å ansette eller leie inn ressurser
Se alle

Intervju og tilbud

De fleste ansettelsesprosesser begynner med intervju og at det gis et formelt tilbud. Det kan være lurt å utarbeide en stillingsbeskrivelse som kandidaten godkjenner sammen med tilbudet, samt dokumentere hvilke egenskaper og kvaliteter kandidaten mener den har som passer til stillingen. Da har du et godt utgangspunkt for evalueringer av din nye ansatte under ansettelsesforholdet.

Les mer om 4 ting du bør huske før du ansetter

Velge avtaletype

Når du skal ansette eller leie inn en ressurs er det viktig å velge riktig avtaletype. Utgangspunktet er at du skal ansette i fast stilling, men noen ganger trenger du kompetanse kun for en kortere periode, og da kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse, leie inn fra et bemanningsbyrå eller bruke konsulenter. Om du har lov til å ansette noen midlertidig, vil du som regel også kunne velge å leie arbeidskraften inn eller inngå konsulentavtale i stedet med eksterne ressurser.

Logg inn og sjekk om du kan ansette noen i midlertidig stilling
Artikkel: Midlertidig ansettelse

Inngå avtale

Uansett hvilken avtaletype du velger finnes det lovpålagte krav til hva den skal inneholde. Alle våre maler oppfyller lovens krav, og du kan velge mellom:
Oppdragskontrakt

Arbeidsavtale - midlertidig ansettelse

Arbeidsavtale - fast stilling
Innleie bemanningsbyrå

Under ansettelsen

Under ansettelsesforholdet oppstår det noen ganger behov for å inngå egne avtaler med de ansatte. Det kan være at du har glemt å ha med konfidensialitetsklausul i den opprinnelige ansettelsesavtalen, eller du trenger en særskilt erklæring i forbindelse med et spesifikt oppdrag. Det kan også være avtale om hjemmekontor eller firmabil. Malene finner du her:

Avtale om taushetserklæring/NDA
Avtale om hjemmekontor
Avtale om firmabil

Om du oppretter bruker hos Lexolve kan du også ta vår juridiske helsesjekk på om du eier rettighetene til resultatene dine ansatte skaper, og hva du må gjøre om du ikke har ordninger på plass i dag.

Avslutning av arbeidsforholdet

Et ansettelsesforhold kan avsluttes på flere måter. Dersom du har ansatt noen i midlertidig stilling i mer enn ett år skal du gi skriftlig varsel for fratreden seneste en måned før fratredelsestidspunktet. (Mal for varsel kommer). Dersom du skal nedbemanne eller gå til oppsigelse kan du gå velge kategorien “Oppsigelse og permittering” under så guider vi deg gjennom hvordan du gjør det.

Flere kategorier