Standard arbeidsavtale - fast / midlertidig stilling

Mal for standard arbeidsavtale.
Av PwC
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Dokumentet er en mal for en standard arbeidsavtale som blant annet inneholder de obligatoriske klausulene for arbeidsavtaler punktene som beskrevet i Arbeidsmiljøloven § 14-6 a-m.

Standard arbeidsavtale er spesielt nyttig for

- Ethvert aksjeselskap med arbeidstakere.

Vær oppmerksom på

- En standard arbeidsavtale skal i henhold til Arbeidsmiljøloven § 14-6 inneholde "opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet", i tillegg til noen særskilte punkter som eksplisitt er listet opp i loven. Det må derfor vurderes individuelt i hvert tilfelle om det er andre forhold som som ikke følger av malen som bør inntas.

- Videre inneholder malen noen særskilte klausuler som feks konkurranse-, kunde-, og ikke rekrutteringsklausul med mere. Det bør foretas en vurdering av hvorvidt disse klausulene er relevant for det aktuelle tilfellet.

- Arbeidsavtalen er en eksemplifisering av et tenkt typetilfelle og må tilpasses for å reflektere det konkrete forholdet.

Om Partner

PwC er et globalt nettverk med over 250.000 ansatte verden over. Men med 27 kontorer spredt over hele Norge har vi inngående kunnskap og kompetanse på nasjonalt og lokalt næringsliv og rammevilkår. Med de beste hodene lokalt og globalt bistår vi din virksomhet med rådgivning, revisjon, advokattjenester og regnskap.

Les mere om Advokatfirmaet PwC >