Oppsigelse av arbeidstaker i prøvetid

Smart mal for oppsigelse av arbeidstaker i prøvetid.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en mal for oppsigelse av arbeidstaker i prøvetiden. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere. Malen er utformet av advokater og oppfyller lovens formkrav.

E-signering
Oppfyller formkrav
Veiledning
Kvalitetssikret

F.A.Q.s

Hva kreves av arbeidsgiver ved oppsigelse av en ansatt i prøvetiden?
Hvor lenge kan en arbeidstakers prøvetid vare?
Kan man sende oppsigelse i prøvetid ved sykemelding?
Er vernet like sterkt mot usaklig oppsigelse i prøvetiden?