Kontrakter | Lexolve

Kontrakter

Gode kunderelasjoner begynner med gode kundeavtaler. Og en god kundeavtale er tilpasset selskapets behov. Som kunde av Lexolve hjelper vi deg skrive kvalitetskontrakter på få minutter.

Oppdragsavtale med selvstendig næringsdrivende

En oppdragsavtale bør være det motsatte av et arbeidsforhold - kontraktuelt og reelt. Her får du en gjennomgang om hvordan du gjør det.

Oppdragsavtale: Kjøp og salg av tjenester

Konsulentavtale: Salg av tjenester

Selger du en tjeneste eller et oppdrag er det viktig å ha gode reguleringer som sier hva du skal levere og hva du er ansvarlig for. Her får du noen tips.

Konsulentavtale: Salg av tjenester

Se flere artikler

Relevante løsninger

Kvalitetssikrede avtaler illustrasjon

Kvalitetsikrede avtaler

Juridiske prosesser illustrasjon

Juridiske prosesser

Signering illustrasjon

Digital signering

Fagsupport illustrasjon

Juridisk fagsupport

Arkiv illustrasjon

Digitalt arkiv

Advokathjelp illustrasjon

Advokathjelp